English Version ⟶

Home > Farming Fortnight > #Welly Wednesday

#Welly Wednesday

Mae’r 3.17 miliwn o hectarau o goedwig ym Mhrydain yn cynnig tirwedd unigryw ac adnodd hanfodol. Mae’r adran yma yn galluogi disgyblion cynradd i ystyried effaith y tymhorau ar goed a choedwig fel cynefinai i fywyd gwyllt ac anifeiliaid. Gall ddysgwyr hefyd ystyried gwahanol resymau am bwysigrwydd coedwigoedd, tra all disgyblion hŷn fedru ystyried ymhellach buddianau coed a’r bygythion sy’n eu wynebu.

Dadlwythiadau